BROŃ, SĘDZIOWIE, PROKURATORZY, PRAWNICY
Oferujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna), kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego, syndyka, osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną, detektywów, strażników miejskich, psychologiczne badania osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I i II stopnia.


Badania przeprowadzamy w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax,
24-100 Puławy, ul. Zielona 28A
FACEBOOK