Do pobrania:
Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Parametry świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Prosimy o stosowanie na skierowaniach nazewnictwa zabiegów zgodnego z poniższym katalogiem zabiegów fizjoterapeutycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Tylko skierowania prawidłowo wypełnione uprawniają pacjenta do uzyskania nieodpłatnego świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

Kod NFZ Nazwa zabiegu
5.11.01.0000013 Nauka czynności lokomocji
5.11.04.0000013 Nauka czynności lokomocji w warunkach domowych
5.11.01.0000015 Wyciągi
5.11.04.0000015 Wyciągi w warunkach domowych
5.11.01.0000016 Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
5.11.04.0000016 Inne formy usprawniania w warunkach domowych (kinezyterapia)
5.11.01.0000019 Masaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na 1 pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu
5.11.04.0000019 Masaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na 1 pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu w warunkach domowych
5.11.01.0000024 Galwanizacja
5.11.04.0000024 Galwanizacja w warunkach domowych
5.11.01.0000025 Jonoforeza
5.11.04.0000025 Jonoforeza w warunkach domowych
5.11.01.0000028 Elektrostymulacja
5.11.04.0000028 Elektrostymulacja w warunkach domowych
5.11.01.0000029 Tonoliza
5.11.04.0000029 Tonoliza w warunkach domowych
5.11.01.0000030 Prądy diadynamiczne
5.11.04.0000030 Prądy diadynamiczne w warunkach domowych
5.11.01.0000031 Prądy interferencyjne
5.11.04.0000031 Prądy interferencyjne w warunkach domowych
5.11.01.0000032 Prądy Tens
5.11.04.0000032 Prądy Tens w warunkach domowych
5.11.01.0000033 Prądy Träberta
5.11.04.0000033 Prądy Träberta w warunkach domowych
5.11.01.0000034 Prądy Kötza
5.11.04.0000034 Prądy Kötza w warunkach domowych
5.11.01.0000035 Ultradźwięki miejscowe
5.11.04.0000035 Ultradźwięki miejscowe w warunkach domowych
5.11.01.0000036 Ultrafonoreza
5.11.04.0000036 Ultrafonoreza w warunkach domowych
5.11.01.0000039 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
5.11.01.0000043 Laseroterapia punktowa
5.11.04.0000043 Laseroterapia punktowa w warunkach domowych
5.11.01.0000049 Kąpiel wirowa kończyn
5.11.01.0000065 Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
5.11.04.0000065 Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy w warunkach domowych
5.11.01.0000067 Pionizacja
5.11.04.0000067 Pionizacja w warunkach domowych
5.11.01.0000068 Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
5.11.04.0000068 Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem w warunkach domowych
5.11.01.0000069 Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
5.11.04.0000069 Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem w warunkach domowych
5.11.01.0000070 Ćwiczenia izometryczne
5.11.04.0000070 Ćwiczenia izometryczne w warunkach domowych
5.11.01.0000073 Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min.
5.11.04.0000073 Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min. w warunkach domowych
5.11.01.0000074 Krioterapia miejscowa (pary azotu)
5.11.01.0000075 Ćwiczenia wspomagane
5.11.04.0000075 Ćwiczenia wspomagane w warunkach domowych
5.11.01.0000076 Naświetlanie promieniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - miejscowe
5.11.04.0000076 Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - miejscowe w warunkach domowych

 
Prosimy o stosowanie na skierowaniach nazewnictwa zabiegów zgodnego z powyższym katalogiem zabiegów fizjoterapeutycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.