W BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNYM pracują wysoko wyspecjalizowani lekarze spec. rehabilitacji medycznej, spec. reumatologii, spec ortopedii i traumatologii, spec. neurologii, spec. pediatrii oraz specjaliści fizjoterapii, certyfikowani fizjoterapeuci metod neurofizjologicznych, wysoko wykwalifikowani psychologowie, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, psychologowie z uprawnieniami do badań z zakresu psychologii pracy, certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej, neurologopedzi, logopedzi, pedagodzy, pedagodzy terapeutyczni, terapeuci zajęciowi, masażyści.
Nasi pracownicy należą do takich towarzystw jak:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W ramach umowy z Lubelskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane są bezpłatne świadczenia medyczne dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zgodnie z umową z NFZ. Wykonujemy również świadczenia prywatne.

TERAPIE METODAMI NEUROFIZJOLOGICZNYMI PROWADZONE W BIO-RELAX

 • Mc Kenziego,
 • Akermana,
 • Metodą Vojty,
 • Koncepcji Kaltenborna i Evjentha,
 • PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation I⁰ i II⁰,
 • SI –Integracji Sensorycznej I⁰ i II⁰,
 • Weroniki Scherborne,
 • NDT Bobath,
 • Bobath dla dorosłych,
 • Diagnoza i terapia tkanek miękkich,
 • Terapia manualna według szkoły niemieckiej,
 • Kinesiology Taping.
Bio-Relax Zielona 28A               
   

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne (również rehabilitacja w domu pacjenta)
 • Psychologiczne usługi w zakresie: badań "na broń" i inne
    
Bio-Relax Al. królewska 17     
 

 • Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne (również rehabilitacja w domu pacjenta)

Bio-Relax Eustachiewicza 3        
 
 
 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi od 0-18 lat
 • Poradnia Psychologiczna
 • Pracownia Pedagogiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia Integracji Sensorycznej