PORADNIA PEDIATRYCZNA
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81 888-55-77


Pediatra - czym się zajmuje?

Pediatra zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem chorób u dzieci i młodzieży, a także ich leczeniem. Na tym jednak obowiązki pediatry się nie kończą - tak naprawdę musi on stale czuwać nad rozwojem dziecka poprzez zlecanie i interpretowanie badań okresowych, zlecanie szczepień ochronnych, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych. Ważnym zadaniem specjalisty w zakresie pediatrii jest udzielanie porad rodzicom dotyczących właściwej opieki nad dziećmi i niemowlętami oraz profilaktyki chorób, które najczęściej dotykają małych pacjentów.

Ponadto lekarz ten musi wykazywać się odpowiednimi cechami charakteru - musi lubić dzieci, umieć z nimi rozmawiać, okazywać cierpliwość i odpowiednio reagować, gdy młody pacjent nie wykazuje chęci do współpracy. To zupełnie inny typ relacji niż w przypadku kontaktów z dorosłymi. W tym zawodzie niezbędne jest także wyczucie i intuicja, ponieważ dziecko nie zawsze jest w stanie przekazać, co mu dolega.

Kiedy udać się na wizytę do pediatry?

Do pediatry należy udać się zawsze, gdy zaniepokoi nas jakiś objaw chorobowy u dziecka, a w szczególności: