KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pacjentów

BIO-RELAX CENTRUM MEDCZNEGO Sp. z o.o.

 

Informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest BIO-RELAX Centrum Medyczne Sp. z o. o, ul. Zielona 28A, 24-100 Puławy.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Mirosławem Idzikiem pod w/w adresem lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej, a także w celu wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych (RODO), a także przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (np. obsługa prawna, serwis sprzętu oraz systemów IT, biuro rachunkowe, ubezpieczyciele). Odbiorcą Państwa danych zawartych w dokumentacji medycznej mogą być osoby przez Państwa upoważnione.
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przetwarzali zgodnie z wymogami ustawy o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat (z uwzględnieniem wyjątków określonych w tej ustawie). Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będziemy przetwarzali przez okres 6 lat.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania  i prawo przenoszenia danych,
 • Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi skorzystanie z usług medycznych.