Badania Psychologiczne

24-100 Puławy, ul. Zielona 28A, tel. 81-886-39-02

OFERUJEMY PSYCHOLOGICZNE BADANIA:

  • osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna),
  • kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego, syndyka,
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną,
  • detektywów,
  • strażników miejskich,
  • psychologiczne badania osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I i II stopnia.