Poradnia neurologiczna dla dzieci
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81-888-55-77
poniedziałek-piątek: 7.00-20.00


Do zadań poradni należy diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego.

Wskazania do leczenia w poradni to w szczególności nieorganiczne zaburzenia snu, padaczka, migrena, bóle głowy, mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażeniowe, uraz porodowy OUN, zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka, zawroty głowy i odurzenia, omdlenia i zapaść, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego.