dr Agata Potapska

Prezes


mgr Jolanta Potapska
Wiceprezes


mgr Magdalena Mikusek
Dyrektor do spraw medycznych


mgr Anna Woźniak
Kierownik Filii na ul. Eustachiewiczamgr Beata Pietras
Pełnomocnik ZSZ
Asystent Zarządu
b.pietras@bio-relax.pulawy.pl
 

lic. Justyna Pisula
Kierownik, koordynator komórki rejestracji i ewidencji elektronicznych usług medycznych

 

mgr Olga Petniak
Kierownik Filii przy Al. Królewskiej

 

Mirosław Idzik
Inspektor Ochrony Danych
kontakt:  iod@bio-relax.pulawy.pl

Jednostka powstała w 1 stycznia 1991r. 

1991

Początkowo działalność prowadzona była jednoosobowo w formie Gabinetu Fizjoterapii i Masażu Leczniczego przez obecnego właściciela firmy. Następnie gabinet rozszerzył swój zakres usług o Siłownię Rekreacyjno-Leczniczą.
1998
3 marca 1998 r. firma uzyskała rejestr w Lubelskim Centrum Zdrowia Publicznego jako NZOZ pod nazwą Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax. 

W 1998 r.
Bio-Relax podpisałpierwsze umowy na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej, początkowo z Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
2005
W 2005 r. Bio-Relax jako jedyny w województwie lubelskim podpisał umowę z LOW NFZ na realizacje ministerialnego programu terapeutycznego „Wczesnej kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” .
Program został przekształcony i jest nadal realizowany w powstałej w 2007 r. nowej jednostce zakładu w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi na ul. Eustachiewicza 3 w Puławach.
2008
W lipcu 2008 r. powstała trzecia placówka zakładu Bio-Relax w Kazimierzu Dolnym na ul. Lubelskiej 32/34 oraz nowa Pracownia Badań Psychologicznych w Puławach przy Filii na ul. Eustachiewicza 3.
2009
W 2009 r. Bio-Relax uzyskał Certyfikat ISO 9001. Została podpisana umowa z Puławskim Hospicjum na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta hospicyjnego.
2010
W 2010 r. staliśmy się właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego BIO-RELAX®.
2011
W 2011 r. nastąpiło otwarcie nowoczesnego Centrum Diagnostyki i Terapii Rehabilitacji Leczniczej w Puławach na ul. Zielonej 28A.

W 2011r. otrzymaliśmy Certyfikat Rzetelnej Firmy,
2012
W 2012r. został nam przyznany Certyfikat Przyjaznej Przychodni (wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej).
2013
W 2013r. otrzymaliśmy Sybillę - nagrodę Prezydenta Miasta Puławy oraz tytuł przedsiębiorcy roku,

W 2013r. otrzymaliśmy statuetkę Lodołamaczy za zajęcie II miejsca w etapie centralnym w kategorii otwarty rynek pracy.
2014
W 2014r. Bio-Relax otrzymał certyfikat ISO 14001.
2015
W 2015r. Bio-Relax został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza odznaczeniem PRO PUBLICO BONO za działalność na rzecz rynku pracy.
Dyrektor zakładu otrzymała tytuł Zasłużony dla Gminy Puławy.
2016

Od 10 czerwca 2016r. firma jest członkiem Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych – Klaster Lubelska Medycyna.

2017

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE.
Certyfikat Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

2018

III miejsce w konkursie Komfortowe i bezpieczne warunki pracy nagroda przyznana przez Państwowa  Inspekcje  Pracy.
Przystąpiliśmy do projektu i honorujemy Ogólnopolską  Kartę Seniora i Kartę Dużej Rodziny.

2019

Przyznanie Jolancie Potapskiej złotej odznaki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Wygranie plebiscytu medycznego organizowanego przez Kurier Lubelski "Hipokrates 2019" na terenie Puław, w kategorii Przychodnia.
Leureat Orłów Medycyny 2019.
Złoty Krzyż zasługi dla Pani Jolanty Potapskiej.