Puławski Bio-Relax został wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy.


Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczpospolitej dla BIO-RELAX


Innowacyjna firma - BIO-RELAX


Materiał wideo z 2012 - BIO-RELAX wyróżniony za wkład w rozwój gospodarczy Puław poprzez wdrażanie najwyższej jakości usług opieki zdrowotnej o profilu rehabilitacji leczniczej


BIO-RELAX w programie "Dbaj o zdrowie" zreazlizowanym przez TVP3


Materiał wideo z 14 grudnia 2007 zarejestrowany przez TVK Puławy