Poradnia Rehabilitacyjna
24-100 Puławy, ul. Zielona 28A, tel. 81-886-39-02 
poniedziałek-piątek: 7.00-20.00


Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania od lekarza, które jest ważne jeden miesiąc od dnia wystawienia.

Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną ( zdjęcia rtg, usg inne badania obrazowe jak tomografia komputerowa czy magnetyczny rezonans jądrowy oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach czy inne posiadane dokumenty).

 
Rehabilitacyjna porada lekarska Obejmuje m.in.:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie,
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe,
 • testy czynnościowe,
 • ocenę aktywności ruchowej,
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych,
 • pomiar długości kończyn i obwodów,
 • ocenę chodu i lokomocji,
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe,
 • zlecenie na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz inne zlecenia i wnioski,
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Rehabilitacyjna porada lekarska dla noworodków i niemowląt obejmuje m.in.:

ocenę rozwoju psychoruchowego, ocenę rozwoju neurofizjologicznego oraz pomiary antropometryczne.