Poradnia Logopedyczna - dla dzieci, młodzieży i dorosłych
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3,  tel. 81-888-55-77
 poniedziałek-piątek: 7.30-20.00


Oferuje kompleksowe usługi w zakresie: neurologopedii, logopedii ogólnej.
Świadczymy również usługi w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.


Posiadamy najnowocześniejsze specjalistyczne wyposażenie pracowni w oprogramowanie komputerowe (specjalistyczne programy logopedyczne, programy dla dzieci z dysortografią np.:
 • przygodowa gra "Ortofrajda" zalecana przez MENIS),
 • Echokorektor,
 • wibratory językowe ,
 • specjalistyczne pomoce logopedyczne niezbędne do prowadzenia diagnozy i terapii.

Materiały do ćwiczeń zostały dobrane z myślą o dzieciach z różnymi potrzebami, zainteresowaniami w różnym wieku.
Praca logopedyczna w naszej Placówce czerpie również inspiracje ze Szkoły Krakowskiej. Szkoła Krakowska skupia logopedów pracujących naukowo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, oraz w poradniach i gabinetach z dziećmi i dorosłymi przejawiającymi zaburzenia komunikacji językowej. Według Szkoły Krakowskiej praca diagnostyczna i terapeutyczna urzeczywistnia się w metodzie symultaniczno- sekwencyjnej opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Diagnoza symultaniczno- sekwencyjna opisuje zachowania, których brak w rozwoju dziecka, a nie zachowania zaburzone. Globalne (symultaniczne) ujęcie sfer rozwojowych i sekwencji następujących po sobie etapów rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych pozwala dostrzec wzajemne zależności i na tej podstawie budować program terapii, ustalając etapy rozpoczęcia stymulacji dla każdej sfery psychicznej. Aby nauka czytania przebiegała sprawnie, umysł dziecka musi być odpowiednio do tego przygotowany. Zapoznawanie się z literami, pierwszymi sylabami musi być poprzedzone odpowiednim treningiem umysłowym. Ową gimnastykę mózgu zapewniają rozmaite ćwiczenia ogólnorozwojowe. Jeżeli dziecko nie jest przygotowane „ogólnorozwojowo”, nie będzie w stanie uczyć się czytać.

W pracy terapeutycznej specjaliści wykorzystują następujące pomoce edukacyjne m.in.:
 • Jagoda Cieszyńska, Kocham Czytać, seria logopedyczna, Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Jagoda Cieszyńska ,,Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami, Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Jagoda Cieszyńska i Marta Korendo, Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Jagoda Cieszyńska, Kocham Mówić. Powiedz mi, co odczuwasz. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych, Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Jagoda Cieszyńska, Kocham się uczyć. Odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcjach geografii, Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Marta Korendo, Terapia dzieci zagrożonych dysleksją. Stymulacja lewej półkuli mózgu, Wydawnictwo Wir,
 • Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania.( Ćwiczenia ogólnorozwojowe),
 • Agnieszka- Fabisiak Majcher, Marta Korendo, Elżbieta Szmuc- Ławczys , Szeregi i sekwencje, Wydawnictwo Wir,
 • Agnieszka- Fabisiak Majcher, Marta Korendo, Elżbieta Szmuc- Ławczys Analiza i Synteza Wzrokowa, Marta Korendo, Relacje czasowe i przestrzenne, Wydawnictwo Wir,  Seria Moje Sylabki, Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną
 • i inne.

Wady wymowy (DYSLALIE):

 
 • seplenienie
 • szeplenienie
 • rotacyzm
 • kappacyzm, gammacyzm
 • lambdacyzm
 • mowa bezdźwięczna
 • deformacje.
 

Nerwice mowy

 • jąkanie,
 • mutyzm
 

Zaburzeń mowy

 
 
 • ośrodkowe AFAZJE (zaburzenia percepcji),
 • obwodowe motoryczne DYSARTRIE (zaburzenia realizacji)
Terapia osób dorosłych po: udarach, urazach mechanicznych, chorobach organicznych OUN
 • alalia
 • afazja dziecięca,
 • olipofazja zaburzenie mowy u osób upośledzonych umysłowo),
 • opóźniony rozwój mowy typu SORM,
 • opóźniony rozwój mowy typu NORM,
 • zaburzenia mowy u osób z autyzmem,
 • rozszczepy
 • terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy