W dniu 3 października 2013 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się konferencja „Nie bądź obojętny na przemoc wobec dzieci”, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w której brał udział Bio-Relax.