Drzwi otwarte Wydziału Zamiejscowego UMSC z naszymi wspaniałymi fizjoterapeutkami