19.01.2018 w Sali Kongresowej Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach odbyła się II Gala Przedsiębiorczości Puławskiej Izby Gospodarczej.

Prezes Bio-Relax uroczyście odebrała członkostwo w Puławskiej Izbie Gospodarczej.