Krzyż zasługi został ustanowiony w 1923r, nadawany jest osobom, które zasłużyły się dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu, obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.