KURS KINESIOLOGY TAPING THERAPY
Prowadzący -mgr Ireneusz Hałas
Instruktor Kinesiology Taping - specjalista fizjoterapii
UCZESTNICY KURSU 11-12 XI 2010 –PRACOWNICY BIO-RELAX